Author: user

 • Nietzsche over de eeuwige terugkeer van hetzelfde

  Nietzsche over de eeuwige terugkeer van hetzelfde

  by

  in

  Nietzsches concept van de eeuwige terugkeer van hetzelfde is een fascinerend en diepgaand filosofisch idee dat zowel existentiële als metafysische dimensies omvat. Dit idee stelt voor dat het universum en alle gebeurtenissen daarin cyclisch zijn, waardoor alles wat gebeurt oneindig vaak zal herhalen in precies dezelfde volgorde en vorm. Nietzsche introduceert dit concept in verschillende…

 • Nietzsche’s Übermens en andere elitaire filosofieën

  Nietzsche’s Übermens en andere elitaire filosofieën

  by

  in

  De filosofie van Nietzsche is een complexe en veelzijdige arena waarin het concept van de Übermensch (Overmens) een centrale plaats inneemt. Dit concept, vooral gepopulariseerd in zijn werk “Also sprach Zarathustra” (Aldus sprak Zarathustra), dient als een kritiek op en een alternatief voor traditionele waarden en moraliteit, waarbij Nietzsche de schepping van nieuwe waarden voorstelt…

 • Intentionaliteit

  Intentionaliteit

  by

  in

  Intentionaliteit, een kernconcept in de filosofie van de geest, verwijst naar de gerichtheid of ‘over-iets-zijn’ van mentale toestanden—de eigenschap van mentale fenomenen om gericht te zijn op, of over, dingen, gebeurtenissen, of toestanden in de wereld buiten het individu. Dit concept, dat zijn oorsprong vindt in het werk van de middeleeuwse filosoof en theoloog Thomas…

 • Donald Davidson en triangulatie

  Donald Davidson en triangulatie

  by

  in

  Het concept van triangulatie van Donald Davidson neemt een centrale plaats in binnen zijn filosofische onderzoek, vooral op het gebied van taal, communicatie en kennisleer. Triangulatie, zoals Davidson dit uiteenzet, fungeert als een fundamenteel mechanisme waardoor individuen de wereld, zichzelf en anderen leren begrijpen. Dit concept is diep verweven met Davidsons afwijzing van het idee…

 • De filosofie van de emoties.

  De filosofie van de emoties.

  by

  in

  De filosofie van de emoties is een boeiend en multidisciplinair veld dat zich bezighoudt met de aard, oorsprong, en functie van emoties, evenals hun rol in ons morele en sociale leven. Emoties, variërend van vreugde en liefde tot angst en woede, zijn fundamenteel voor de menselijke ervaring en beïnvloeden diepgaand ons denken, gedrag, en besluitvormingsprocessen.…

 • Het pragmatisme, een filosofische stroming.

  Het pragmatisme, een filosofische stroming.

  by

  in

  Het pragmatisme is een filosofische stroming die zijn oorsprong vindt in de late 19e en vroege 20e eeuw, voornamelijk in de Verenigde Staten. Het is een praktisch gerichte filosofie die stelt dat concepten en theorieën hun betekenis en waarde ontlenen aan de praktische gevolgen en effectiviteit in het oplossen van problemen. Belangrijke figuren in de…

 • De filosofie van oorzaak en gevolg

  De filosofie van oorzaak en gevolg

  by

  in

  De filosofie van oorzaak en gevolg, of causaliteit, is een fundamenteel domein binnen de filosofische onderzoek dat zich bezighoudt met de relaties tussen gebeurtenissen waarbij de ene gebeurtenis (de oorzaak) leidt tot de andere (het gevolg). Deze conceptuele verkenning is cruciaal voor ons begrip van de natuurlijke wereld, wetenschappelijke verklaringen, en de menselijke interactie met…

 • Kwantummechanica en filosofie

  Kwantummechanica en filosofie

  by

  in

  Kwantummechanica, de wetenschappelijke theorie die het gedrag van materie en energie op de kleinste schaal beschrijft, heeft niet alleen de fundamenten van de natuurkunde getransformeerd, maar ook diepgaande filosofische vragen opgeroepen over de aard van de realiteit, kennis, en causaliteit. Sinds de vroege twintigste eeuw heeft de ontwikkeling van kwantummechanica geleid tot een heroverweging van…

 • Bruno de Finetti en zijn subjectief Bayesiaanse filosofie

  Bruno de Finetti en zijn subjectief Bayesiaanse filosofie

  by

  in

  Bruno de Finetti (1906-1985) was een invloedrijke Italiaanse wiskundige en statisticus wiens werk een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de waarschijnlijkheidstheorie en de statistiek. Hij staat vooral bekend om zijn promotie van de subjectieve interpretatie van waarschijnlijkheid, die een hoeksteen is geworden van de Bayesiaanse filosofie. De Finetti’s benadering, diep geworteld in…

 • Friedrich Nietzsche, leven en werk

  Friedrich Nietzsche, leven en werk

  by

  in

  Friedrich Nietzsche (1844-1900) is een figuur van immense invloed in de geschiedenis van de filosofie, wiens ideeën de fundamenten van de ethiek, metafysica, en het begrip van de menselijke conditie diepgaand hebben uitgedaagd en getransformeerd. Geboren in Röcken, Pruisen, in een familie van Lutherse geestelijken, brak Nietzsche radicaal met de religieuze tradities van zijn familie,…