Joost van der Leij

Biografie Joost van der Leij

Joost van der Leij begon zijn filosofische carrière in 1991. Op zijn vijftiende had hij een boek gelezen waarvan hij meteen herkende dat het een heel ander boek was dan alle andere boeken dat hij tot dat moment had gelezen. Het ging om een exemplaar van De Mythe van Sisyphus van Camus die hij in de boekenkast van zijn moeder had gevonden. Vijftien jaar oud liep hij meteen naar zijn moeder en vroeg haar: “Mam, wat is dit voor boek?” Zijn moeder antwoordde: “Jongen, dit is een filosofieboek.” Ter plekke besloot hij om Wijsbegeerte te gaan studeren ondanks dat bijna alle leraren op het stedelijk Gymnasium en de militaire keuring hem probeerde te overtuigen om iets anders te kiezen.

Portrait for Book

Na drie jaar filosofie gestudeerd te hebben bij de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht, heeft Joost van der Leij voor het eerst een paper geschreven dat filosofisch de moeite waard was. Daarvoor kreeg hij een acht en een baan als student-assistent van professor Jan Bransen. Drie jaar lang heeft hij daarna eerstejaarsstudenten uitgelegd hoe een filosofisch paper te schrijven op het gebied van Wijsgerige Antropologie.

Na zijn studie ontdekte Joost van der Leij dat hij een schrijver was. Zijn boeken werden in de loop van de tijd steeds filosofischer met als hoogtepunt zijn boek, Neurosofie®: de filosofische grondslagen van zelfontwikkeling, over het werk van Friedrich Nietzsche. Joost is er trots op dat zijn Neurosofie® boek in de Nietzsche bibliotheek in Duitsland is genomen. Maar na dat boek was zijn aan zijn studie ontleende inspiratie op. In reactie daarop is Joost weer jarenlang filosofie gaan studeren op Masterniveau op de Erasmus universiteit te Rotterdam.

Die tweede filosofiestudie heeft Joost van der Leij tot de filosoof gemaakt die hij vandaag de dag is. De kern hiervan vormt het pragmatisme van Wittgenstein, Rorty en Stich. Aangevuld met zijn specialisatie: de filosofie van de statistiek en dan met name de subjectieve Bayesiaanse epistemologie van Bruno de Finetti. Dit heeft geleid tot de drie boeken van Joost van der Leij die het hart vormen van zijn filosofisch gedachtegoed:

  1. De Logica van Onzekerheid, de subjectieve Bayesiaanse filosofie van Bruno de Finetti. Een bloemlezing van de belangrijkste filosofische punten in het werk van Bruno de Finetti.
  2. Meer Dan Waar: hoe wij de wereld betekenis geven met triangulatie. Gebaseerd op het werk van Donald Davidson en zijn triangulatie-concept. Met als meest interessante ontdekking dat Donald Davidson al vanaf het begin Bayesiaanse statistiek in zijn triangulatie-concept heeft verwerkt.
  3. Psychologie Zonder Inhoud: waarom een syntactische aanpak beter werkt. Over het Bayesiaanse brein en het werk van Stich over The Syntactic Theory of MInd waarbij duidelijk wordt dat er geen inhoud in ons brein zit en alleen een syntactische beschrijving klopt.

Études is not confined to the past—we are passionate about the cutting edge designs shaping our world today.