Kunstmatige intelligentie en de mens

In 2016 heb ik mijn boek “Psychologie zonder inhoud” gepubliceerd. Dit boek gaat over de Syntactic Theory of Mind (STM) van Stephen Stich, een Amerikaanse filosoof. In 1983 bedacht hij dat de mens veel minder voorstelt dan dat wij onszelf doen geloven. In plaats van dat wij wezens met inhoud zijn, zijn we juist wezens zonder inhoud die alleen maar de juiste geluiden maken op het juiste moment aan de hand van syntactische regels.

Met de komst van ChatGPT zie je nu hetzelfde op computervlak. Veel mensen denken ten onrechte dat er heel veel inhoud in ChatGPT zit. Maar de werkelijkheid is dat ChatGPT ook inhoudsloos is. ChatGPT is alleen maar heel goed in het produceren van teksten die wij mensen als betekenisvol beschouwen. ChatGPT heeft geen mind, maar wel een syntaxis.

Omdat er veel vragen zijn over kunstmatige intelligentie en de mens, organiseren we een middag over dit onderwerp. Aan bod komen de volgende filosofische vragen:

  1. Hoe werkt de Syntactic Theory of Mind?
  2. Hoe verhoudt STM zich tot de Large Language Models (LLM) van vandaag de dag?
  3. Kan kunstmatige intelligentie ooit een bewustzijn vormen? En zo ja, kunnen de huidige LLMs een bewustzijn krijgen?
  4. Vormt kunstmatige intelligentie een bedreiging voor de mens?

Zoals altijd bij de bijeenkomsten van de Faculteit Wijsbegeerte gaat het ons om het filosoferen. Dat wil zeggen lezen, nadenken, stelling formuleren en discussiëren. Dat gaan we dan ook in dit geval doen. Echter, omdat de Syntactic Theory of Mind van Stich een behoorlijk abstractieniveau bevat, sturen we je eerst het boek “Psychologie Zonder Inhoud” per post toe, zodat je goed beslagen ten ijs kan komen.

Logistieke details van deze bijeenkomst:

  • Datum: 7-2-2024
  • Tijden: 14 tot 17 uur
  • Locatie: NLP.amsterdam, Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
  • Tarief: 40 euro inc. 21% BTW
  • Lesmateriaal: elke deelnemer krijgt een gratis exemplaar van “Psychologie Zonder Inhoud” ter waarde van 15 euro. Dit boek wordt van tevoren opgestuurd.

Wanneer je mee wilt doen, vul het onderstaande formulier in om je in te schrijven:

Filosofische discussiemiddag terugkijken

Wanneer je deze filosofische discussiemiddag wil terugkijken, dan kan dat via:

AI en de mens deel 1

AI en de mens deel 2