Event description

Aan de hand van drie kernonderwerpen binnen de filosofie, namelijk: metafysica, kennisleer en ethiek, loopt deze lezing door 2500 jaar filosofie heen. Hoewel er natuurlijk meer onder de wijsgerige zon is, is dit een prima startpunt voor een inleiding in de wijsbegeerte.

Het onderwerp van het eerste uur van deze lezing is metafysica. Eerst zal dieper in worden gegaan op wat wijsbegeerte precies inhoudt. Veel mensen hebben namelijk een heel ander beeld bij filosofie of wijsbegeerte dan de manier waarop het beoefend wordt op universiteiten. Of de historische betekenis die het had, toen het ontstond in het oud Griekse rijk.

Daarna gaan we dieper in op de metafysica. Deze tak van de filosofie onderzoekt het wezen van de werkelijkheid dat achter onze zintuiglijke waarneming van deze werkelijkheid ligt. Van Thales van Milete, de allereerste filosoof 2500 jaar geleden, tot aan Stephen Hawking uit de twintigste eeuw zal dit onderwerp besproken worden.

In het tweede uur van de lezing komt kennisleer, ook wel epistemologie genoemd, aan bod. Filosofen die zich met dit onderwerp bezighouden stellen zichzelf de vraag hoe men dingen kan weten. Deze tak van de filosofie gaat dus over de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis. Hierbij komen Karl Popper, Aristoteles en Kant aan bod komen die elk op hun eigen manier op deze vraag reageren.

Het onderwerp voor het derde en laatste uur is ethiek. Ethiek houdt zich bezig met wat goed en slecht is, wat rechtvaardigheid is en hoe men behoort te leven. Hierbij wordt ingegaan op Aristoteles en zijn gulden middenweg theorie, John Mills’ utilitarisme en Kant’s gouden regel.

De vorm waarin deze lezing plaatsvindt is die van de Socratische lesmethode, wat inhoudt dat het een levendige en interactief geheel zal zijn. Aan de hand van het beantwoorden van vragen die gesteld worden, wordt nader tot de verschillende onderwerp gekomen. Daarbij zal de docent de groepsgesprekken de juiste sturing geven en hier en daar aanvullen, zodat deze avond niet alleen over filosofie gaat, maar je tijdens deze avond ook daadwerkelijk aan het filosoferen bent!

Wanneer je aan deze bijzondere avond mee wilt doen, schrijf je dan in via het onderstaande formulier. Hier zie je ook de data voor de eerstvolgende bijeenkomst. Inschrijven is 100% veilig want je kunt altijd tot 24 uur van tevoren geheel kosteloos per email annuleren als er iets onverhoopts tussenkomt. Kortom, vul het formulier in en doe mee met deze lezing:

 

Register