Doen jullie niet eigenlijk aan NLP?

Je hebt helemaal gelijk dat we meer bekend zijn als NLP trainers. Maar dat betekent geenszins dat we geen uitgebreide achtergrond hebben in academische filosofie. Het toeval wil dat Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) meer filosofisch geaard is dan psychologisch. Maar daar kom ik later op terug. Eerst wil ik namelijk iets anders voorop stellen. Want mocht je niet positief tegenover NLP staan, dan geven we je ronduit gelijk. 98% van alle NLP trainers hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Het enige wat ze doen, is onbegrepen dogma’s herhalen, maar dan als zo’n Chinees doorvertelspelletje waarbij elke keer dat iets wordt doorverteld het verhaal beetje bij beetje verandert.

Toen ik met professor Jan Bransen, waar ik als student-assistent voor heb gewerkt op de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht, praatte over mijn werk als NLP trainer, zei hij heel terecht dat NLP maar een schimmig wereldje is. Met grote regelmaat schamen we ons voor wat NLP trainers uitkramen. Om die reden hebben we twee kritische websites ontwikkeld. De eerste is NLP Monsters. Dat is een website die dogmatische NLP trainers belachelijk maakt.

Belangrijker echter, is Anti-NLP. Want in werkelijkheid doen die 98% NLP trainers feitelijk aan anti-NLP. Nietzsche is de inspiratiebron voor het idee van anti-nlp. Want net zoals hij overtuigend beargumenteerd dat de Christenen van vandaag precies het tegenovergestelde doen van wat Christus eigenlijk predikte, zo doen bijna alle NLPers het tegenovergestelde van waar NLP voor staat. Dus net zoals Nietzsche vindt dat de huidige Christenen feitelijk anti-christen zijn, zo vinden wij dat bijna alle NLPers eigenlijk anti-NLPers zijn.

Want NLP is ooit verzonnen door twee hippies om psychotherapeuten stiekem hypnose te leren. Vandaag de dag is hypnose volledig wetenschappelijk erkend. NLP is niets meer dan een codewoord voor hypnose. Dus alle wetenschappelijk onderzoek naar hypnose slaat ook op NLP.

Filosofisch gezien is echte NLP ook interessant. De bedenker, Richard Bandler, wilde informatica studeren, maar door een verzakt gebouw ging die studie niet door. In plaats daarvan is hij psychologie gaan studeren waarna hij met NLP beroemd is geworden. Maar wat bijna niemand weet (maar wij wel omdat we close met hem samenwerken) is dat hij ook filosofie heeft gestudeerd. Zo zijn er links tussen NLP en Nietzsche, Wittgenstein en William James. Zie bijvoorbeeld onze website: Nietzsche explains NLP. NLP is veel meer beïnvloed door filosofie dan door psychologie. De belangrijkste inspiratiebron voor NLP is cybernetica. NLP is gevormd op basis van het boek “Plans and the Structure of Behavior”. Daarnaast heeft NLP interessante invloeden van het Behaviorisme en Introspectionisme.

Om die reden zijn we er dan trots op dat we samen met de mensen van de Vrije Universiteit bezig zijn een wetenschappelijke versie van NLP te ontwikkelen door NLP te combineren met toegepaste gedragsanalyse. De eerste stap is om NLP wetenschappelijk te formuleren. Dat hebben we nu gedaan en we zijn bezig dit op te schrijven. Deze nieuwe versie van NLP, heet ABC-NLP. Filosofisch gezien zitten er onderdelen van het Pragmatisme, Behaviorisme, Bayesian Statistics en Triangulatie van Donald Davidson. Voor meer details, zie: ABC-NLP.
Vervolgens gaan we NLP wetenschappelijk onderzoeken en hopelijk erover publiceren. Kortom, er is veel mis met hoe de meeste mensen NLP gebruiken, maar NLP zelf, als een combinatie van hypnose en filosofie, heeft meer dan genoeg interessante kanten.